top of page

Forvert for Kennel Novanord

Av og til søker jeg etter forverter for mine tisper.

 

Når man er forvert hos meg får man valpen uten å betale noe for den. Hunden blir forvertens i den forstand at den vokser opp hos forverten og skal være en del av familien og være med på det familien driver med. Den skal behandles akkurat som om den var forvertens egen hund.

Isteden for å betale en kontant kjøpesum, forplikter fôrverten seg til å gi hunden de beste vilkår for å bli en god avlshund i form av sosialisering, trening og daglig omsorg. 
Jeg har rett til å hente hunden til utstillinger og reiser i forbindelse med avl og oppdrett. Jeg ønsker å ha hunden i kortere perioder på besøk. Dette for å bli godt kjent med tispen, samt at hun skal gli inn i flokken her hjemme og bli trygg på oss alle. Jeg tar tispen hjem til meg når valpingen nærmer seg, og beholder henne så lenge det er nødvendig etter at valpene er levert.

Alle kostnader rundt utstillinger og oppdrett vil jeg stå for. Andre daglige utgifter er forvertens ansvar.
Dersom tispen viser seg å være egnet som avlshund, vil jeg ha maks 2 kull som eier.Deretter overføres eierforholdet til fôrvert og avtalen opphører. Dersom jeg anser at tispen ikke skal benyttes i avl, vil eierskapet overføres til forvert.


 

Vi ser helst at du har et ønske om å være aktiv med hunden, enten med en type hundesport eller utstilling. Du trenger ikke å konkurere, det er mer enn nok å delta på kurs, og aktivisere hunden. Dette er absolutt ikke noe krav, men vi vil gjerne at hunden skal få brukt seg.

Vi hjelper deg mer enn gjerne i gang om du ikke har erfaring med slike aktiviteter.

 

bottom of page